Kolejnym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej są wszelkie etykiety, oznaczenia, cenówki, metki na produktach. Te projekty także powinny stanowić spójną całość koncepcji graficznej.