Świadome tworzenie wizerunku

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) jest podstawowym elementem kształtowania wizerunku. Ułatwia rozpoznawalność firmy w otoczeniu zewnętrznym oraz uwydatnia cechy w świadomości klientów.

Spójne elementy graficzne umożliwią czytelną i precyzyjną komunikację wizerunku firmy na rynku, a dzięki jednorodnej i funkcjonalnej tożsamości oraz charakterystycznych cechach graficznych przedstawiają także markę jako solidną, stałą i konsekwentną.

Zrozumienie reguł SIW i konsekwentne ich stosowanie może przynieść oczekiwane efekty w postaci wzmacniania wizerunku i budowy silnej marki.

System Identyfikacji Wizualnej tworzony dla firm, ale także dla mniejszych projektów, marek, kampanii stanowi swego rodzaju manual, instrukcję obsługi materiałów reprezentujących firmę na zewnątrz.

Najważniejsze elementy

efektywnych Systemów Identyfikacji Wizualnej?

Strategia

Dobrze przemyślana strategia, odpowiednio dopasowana do grupy docelowej

Spójność

Wszystkie elementy graficznej układanki pasują do siebie we wszystkich publikacjach

Konsekwencja

Wytrwale stosowany SIW ma szansę na dłużej “wrosnąć” Twój komunikat w pamięci klientów