Formy publikacji logo

Czy ktoś za Ciebie decyduje o Twoim Wizerunku??

Co to znaczy, że jakaś forma logo jest uznawana za dopuszczalną lub nie? A czy przy każdym projekcie nadal musisz tłumaczyć, że logo ma być duże i na środek? Tak. To jest właśnie element księgi znaku, w którym wyraźnie określone są zasady. Jeśli prezes decyduje, że tak ma być na wszystkich materiałach – to zawarcie tego w księdze znaku jest jak najbardziej w porządku! Jeśli uważasz, że logo Twojej firmy ma być zawsze w prawym górnym rogu, małe i wyłącznie na białym tle – to tak ma być to zapisane i we wszystkich materiałach zachowane.

Wersja podstawowa logo

Wersje podstawowa logo

Znak achromatyczny i negatywowy

Znak achromatyczny i negatywowy

Wersja pozioma logo

Wersja pozioma logo

Znak achromatyczny i negatywowy wersji poziomej

Znak achromatyczny i negatywowy wersji poziomej

Znak achromatyczny i negatywowy wersji poziomej

Znak achromatyczny i negatywowy wersji poziomej

Pole podstawowe i obszary ochronne

Pole podstawowe i obszary ochronne
Pole podstawowe i obszary ochronne

O czym jest ten wpis?