Artwork Luna
Artwork luna

Miłość jest pragnieniem, aby coś komuś dawać, a nie otrzymywać Love is the desire to give, not to receive, something. Bertolt Brecht

Modelka: https://faestock.deviantart.com/