Artwork “The eye of life” – oko życia
Artwork - Oko życia

Nowe życie zaczyna się teraz. W tym właśnie momencie

New life begins now. In this very moment.

Artwork "Oko życia" symbolizuje nowe początki w nieskończonym kole życia. Oko życia jest tylko obserwatorem i może doświadczać życia tylko poprzez nas, ludzi.

Artwork "The eye of life" signifies endings and new beginnings in infinite circle of life. Eye of life is only the observer and experiences life itself trough us, humans.