Motyl

Kiedy widzisz motyla, to ktoś kochany i bliski, który jest w niebie, przypomina ci o sobie i daje ci powód, by zachować wszystkie piękne wspomnienia … Dziękuję, tato.

When you see a butterfly, it’s someone you love in heaven is reminding you of them and giving you a reason to remember all the beautiful memories… Thank you, dad.